tisdag 24 januari 2012

Filippa Reinfeldt utan lösning på sjukvårdens finansiering

Det händer inte alls ofta men idag är sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt intervjuad i SvD. Nej, det handlar inte om vårdskandaler, om överbeläggningar på akutssjukhus eller ens om usla affärer som landstinget har gjort, som i fallet med Serafens vårdcentral. Då brukar inte den högst ansvariga för Stockholms sjukvård uttala sig. Nu gäller det i stället  hur framtidens sjukvård ska betalas i ett Stockholms län som växer snabbt. Vård för en halv miljon fler invånare ska fram på något sätt. Landstingets långtidsutredningar visar på stora kostnadsökningar av befolkningsökning och förändringar i befolkningssammansättningen. Hur ser då lösningen ut? Ja, enligt Filippa Reinfeldt ligger lösningen i att de ansvariga politikerna "träder tillbaka". I stället ska problemet lösas med att bli mer "patientstyrd". "Vården måste få kosta", slår hon fast.

Ett lite omvänt perspektiv, blir det i artikeln. S företrädare, Helene Hellmark Knutsson, påminner om att länets landstingsskatt redan är den högsta. Det verkar inte bekymra Filippa Reinfeldt som också tidigare, i sin roll som författare till moderaternas nationella sjukvårdsprogram, har stängt dörren (i alla fall retoriskt) för privat finansiering.

Jag har inga färdiga lösningar på vårdens stora finansieringsutmaning. Svaret ligger säkert i en rad åtgärder, där en del redan finns på "ritbord" eller är under utveckling. Det handlar om att flytta ut vård från de stora sjukvården till olika "närsjukhus". (något som moderaterna tidigare har stoppat men nu är "på igen"). Det handlar inte som jag ser det om konstruerade lösningar som att bussa människor som kommer "fel i vården", som exempelvis till en akutmottagning, utan att se över hur ersättningssystemen är utformade utifrån vårduppdrag. Det måste också handla om mer långsiktiga inslag: Att stärka vårdens arbete med förebyggande insatser.

Valfriheten att välja vårdcentral eller utförare av annan vård, kommer säkert att finnas kvar. Men övertron på att etableringsfrihet för vårdgivare är patienternas stora önskan finns fortfarande kvar hos allianspartierna. Just där försvinner patientfokuset. Dagens besked i SvD duger inte som lösning på frågan om hur vården framöver ska finansieras. Och det duger inte att som politiskt ansvarig meddela att man själv tänker "träda tillbaka".

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,