måndag 23 januari 2012

Budord som lyfter S från kris till framgång


En av mina
nätvänner, en samhällsdebattör och författare, twittrade om att hon så sent som i morse hade sett nyheten. Så, om fler har missat det och det kan hända den bäste, så har Håkan Juholt avgått som partiordförande för socialdemokraterna. Han gjorde det i ett starkt tal vid en pressträff i Oskarshamn i lördags. Partiets ledning har nu dragit igång en process för att hinna Håkans efterträdare.

Jag skrev mitt första
inlägg när Håkan valdes under rubriken: "Socialdemokratin lyfter med Juholt vid rodret". Där är alla försök att tala bort den analysen helt omöjliga. Men för mig var Håkan ingen "nykomling", "lantis", "Åsa-Nisse-typ". För mig var Håkan inte heller främst försvarspolitiker eller ens före detta biträdande partisekreterare med motorsåg och allt. För mig var han den första kursledaren på en iktigt lång SSU-kurs under tre veckor (på Bommersvik) där ideologi och politik lärdes ut och där föreläsare hade namn som Sven Andersson, Tage Erlander och en rad andra namnkunniga fackliga och politiska sossar. Allt sammanhållet av kursledare Håkan Juholt.

Opinionsvändningen uppåt som vi såg under hela första halvåret 2011 förbyttes till ras efter "bostadsaffären". Därmed försvann det politiska budskapet in i skuggan och "allt annat", inklusive medialt drev, ledde till slut till en helt omöjlig situation. Det förstärktes av andra tveksamma utspel, otydligheter, ändringar i budskapet, felaktigheter och annat. En del i detta var otydligheter om vårt budgetalternativ, något som är förödande eftersom val sällan vinns utan trovärdighet i jobbfrågan och om den ekonomiska politiken. Allt detta efter ett år av avsaknad av politisk eftervalsrestaurering.

På tal om medialt drev. Peter Johansson har bloggat om siffror som belyser mediernas skriverier, som jag själv fick i mailen idag. Läsvärt!.

Nu är läget helt annat
. Partiet ska och måste gå vidare. Partiledningen sitter nu i täta möten för att få fram en ny partiledare och forma en ny organisation. Samtidigt ska ett pariprogramsarbete startas om idébasen och om sakpolitik . Det blir också grunden för alla politiska budskap till väljarna inför 2014 års val. Jag tror att det arbete som nu ska genomföras bör präglas av några "budord":


1.  Det finns inte några "oäkta socialdemokrater".

I den diskussion som har förts under S krisperiod har det ibland kunnat tolkas som om några är bättre sossar än andra. Det är ett förödande sätt att resonera. Socialdemokratin har byggt sin styrka över klassgränser där värderingar om allas lika möjligheter och rättigheter har skapat ett större stöd än inom "arbetarklassen". En del i det kitt som har hållt ihop partiet har varit att man lyssnat till varandra, kompromissat och enats om ganska starka gemensamma nämnare. Se inte dig själv som den bästa av sossar om du med det dömer ut andra som oäktingar. Det finns inga sådana!

2.  Det är den politiska högern som är motståndare!
Ibland skyms sikten. Politiskt borde den vara glasklar i dagens Sverige. Regeringen Reinfeldt styr och klyftorna ökar. Utförsäljningar, sänkta skatter, död fördelningspolitik och hårda slag mot löntagarnas trygghet borde sluta, inte splittra, progressiva krafter. Det är den politiska högern som är motståndare, inte partivänner! Lägg ner krypskytte! Lägg ner gamla SSU-fejder! Lägg ner revansch- och hämdlystnad! Lägg ner det som riskerar att förgöra Socialdemokratin och tänk framåt om egen politik och med skarp kritik av den verkliga motståndaren i stället!

3.  Du och jag har som andra medlemmar ett ansvar!
Det är lätt att bli förbannad på andra, lätt att ställa krav och kanske lätt att enbart se sin rätt att tycka, inte att göra. Är man medlem har man ändå ett ansvar i varje läge för att bidra till ett nödvändigt lyft. Sitt inte på läktaren och kräv, bara. Bidra med det du kan till partiets programkommission, till en insats för att prata med väljare, ställ upp som förtroendevald eller partiarbetare. Det förutsätter att partiets olika led ger dig förutsättningar för detta.

4.  Socialdemokratin bärs upp av medlemmar men måste vinna väljarnas stöd.
När opinionsläget rasade såg jag röster som menade att "partiet är vårt". "Det är medlemmarna som styr". Helt rätt. Men det gäller att bestämma sig vad man vill vara: Ett idéparti som resonerar om att "den som vill får rösta på oss". Eller att politiken utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen och i dialog med väljarna. Inte nödvändigtvis ett vindflöjande men i samklang...(S) finns till för att vara en stark politisk kraft i Sverige. Då måste väljarna "ses" och "höras" av partiet.

5.  Du ska se möjligheter och styrkor i öppenhet.Just nu diskuteras hur partiet ska välja ny partiordförande. Under veckan ska partistyrelsen ta ställning till tidsplan och former för detta. Förra gången valdes en valberedning och namn "vaskades fram" som alltid i dialog med partiets formella kanaler. Nu resoneras om mer öppenhet men det finns tongångar om att detta inte hinns med.

Det hinns med! Det går att kombinera en modernisering av formerna med tydliga kandidater, med presentationer av egna plattformar för sin kandidatur och med ett brett engagemang runt omkring i partiet för partiledarvalet. Men det går också att använda utåt, det måste helt enkelt finnas tid att visa väljarna all den kraft och all den vilja att gå framåt och uppåt som partiet besitter.

Låt den öppenheten slå igenom och låt en skarp och erfaren ta över som tillförordnad. Och en sak. Man behöver inte tänka på amerikansk politik när förslag om öppenhet och att kandidater berättar vad de vill med sitt uppdrag. Det kan lika gärna, och kanske bättre, sägas vara något av själva grundtanken med förtroendeuppdrag...

6.   Du ska kunna uttala ett tydligt JA
!
I såväl tidigare som nuvarande läge får många frågan om man vill bli partiledare. Runt om i landet ställs samma frågor till medlemmar om andra uppdrag. Det finns en utbredd tradition och kultur att man inte ska förhäva sig själv. Det finns i partiledarval en tradition att man ska säga nej. Det är en syn som måste förändras så att JA-svar och "Jag vill" blir verkligt tillåtet och uppskattat.

7.  Du ska vara tydlig om din vilja för Sverige

Jag vill att alla, eller i alla fall de flesta tyngre uppdrag, ska besättas med människor där kandidater har berättat vad de vill med uppdraget. När (S) väljer partiledare handlar det om hur man vill vända socialdemokratin från den kris som varit redan långt före "Juholt"-affären till en stark kraft i svensk politik. Och det är politiken som är viktigast! Visst, trovärdigheten hos den som ska berätta om den och sättet man gör det på avgör hur budskapet tas emot. Men den politiska grunden måste finnas där och tyvärr har diskussioner om detta varit undantag efter valförlusten 2010. Jag vill se partiledarkandidater som talar om deras hjärtefrågor för framtiden!

8. Du bör lyssna till alla kärleksfulla kritiker!

Under de senaste månaderna av kris har det funnits en del berättigad kritik mot diverse utspel. Ibland har det dock används som belägg för att i olika sammanhang sluta partiet. Någon talade om att ställa dem som kommer med kritiska tankar inför "partidomstol". Stopp!  En folkrörelse dör den dagen man har slutat lyssna till densamma. Och en folkrörelse är inte ett partis VU, eller ens partistyrelse. En folkrörelse har med sig medlemmar som ibland har andra uppfattningar och som säger vad de tycker! Det är inte ett hot mot partiet!! Det är en tillgång och en injektion i hela partikroppen om man tar tillvara synpunkterna. Inte sluter öronen och stänger ute. Å andra sidan ligger det ett förhållningssätt i ordet "kärlektsfulla" som också en del kritiker borde reflektera över ibland.

9.  Du är engagerad i ett parti för hela Sverige. Också för storstäder!
Socialdemokratin är ett parti för hela Sverige. Ibland har jag funderat på om alla ser det så. Det finns olika perspektiv på detta. Det ena är att politik på nationell nivå ofta beskrivs utifrån storstadsperspektivet. Maktens boningar finns ju här. Men ibland känns det som att man tror att regeringsmakten och riksdagsmajoritet kan skapas bara man "skiter i Stockholm". Så är det inte. Och så får det heller inte vara om huvudstadsregionen har en inte allför oansenlig andel av befolkningen. Många av oss som nu lever här har rötter i andra delar av Sverige och vill inget hellre än att se hela Sverige leva.

10.  Du har tankar om partiets organisation. Säg dom!
Vårt parti har en väl inarbetad organisation, för att uttrycka det lite milt. Den behöver förändras i takt med samhället i övrigt och för att bättre passa hur människor, väljare och medlemmar, vill engagera sig i dagens parti. Just nu pågår organisationsöversynen. Vänta inte tills de färdiga förslagen kommer! Bidra redan nu med dina tankar om hur du tycker att det ska vara. På facebook finns en sida som kanal för detta.

Avslutning: Lägger ovan in en bild av partivännen Tomas Henrikssons uppdatering på facebook. De orden säger det mesta...Mer att läsa:
  SvD; 10 som säger nej, DN, "m-makeover inte lösningen", HD, Bengt Göransson med tankar, DN om läget, AB om avgångskrav, AB om "nej-tack",

Läs gärna Erik Laaksos viktiga inlägg om S process för val av partiordförande. Samma läsvärde i Ulf Bjerelds inlägg

Läs också Eric Sundströms ledare i Dagens Arena.

Fler som bloggar: Johanna Graf, Alexandra Einerstam, Johan Westerholm, Peter Högberg, Röda Berget, Rosenrasande, Anna Vikström, Anna Ardin i radio, Annarkia, Lena Sommestad, Martin Moberg, Roger Jönsson, Kristian Krassman,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern

Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,