tisdag 17 januari 2012

Ja i tidning och Nej i riksdagen? Märkligt om Palestina, Centern!

Jag har länge varit varm anhängare av en Palestinsk stat. Här ska jag inte reda ut skäl som funnits sedan länge och som finns idag för detta. För mig är det en självklarhet och något som världssamfundet har en moralisk skyldighet att driva på för och att understödja. Så också Sverige.

Glädjande nog har Centerpartiet nu höjt rösten inom alliansregeringen. I ett utspel i DN kräver man genom Kerstin Lundgren att Sverige nu verkar för ett erkännande av Palestina. Fp kräver att det först finns ett  fredsavtal dvs någon slags vetorätt till det Israel som på många sätt och många gånger i historien har gjort och gör allt för att underminera en Palestinsk stats förutsättningar. Där verkar fp möta Israels syn på frågan om en palestinsk stat.

Så mina rosor (röda) till Centern, alltså. Så långt. För samtalet om palestinafrågan i P1 Morgon tar en oväntad (jaja) vändning när den avslutas. Kerstin Lundgren får frågan om hon och centern är beredd att driva frågan i riksdagen, som då är liktydigt med skarp politik och liktydigt med att göra gemensam sak med de "rödgröna". På den frågan svarar KL:

"Jag behöver inte tillkännage i riksdagen. Jag har tillkännagivit i Dagens Nyheter..."
Men stopp här: Sverige är en ganska väl etablerad demokrati. I den är riksdagen beslutsfattare och den främsta plattformen där politikens vägval ska tydliggöras genom debatter och olika förslag. Må så vara att det är regeringens sak att driva utrikespolitiken men självklart är riksdagen oerhört viktig och kan också ta initiativ. Att kräva i denna riksdag att regeringen verkar aktivt för ett erkännande av Palestina vore en sådan sak.

Centern och Kerstin Lundgren väljer alltså att svänga i sakfrågan men väja för att göra det till riktig politik i Sverige riksdag. Det är dåligt om så blir fallet när frågan ska hanteras. Jag fattar att det ligger politisk kraft i att spräcka regeringens enhetliga uppträdande i den frågan. Men ändå. Att stå för det man tycker måste gälla både i parlamentet och i mediala utspel och det är en stor fördel om man talar med samma tungor på dessa båda plattformar. Det gör inte Centern, tydligen.

Mer att läsa:   Ekot1, P1-morgon, DN, Bildt avvisar erkännande,
Fler som bloggar: Röda Berget, Peter Högberg, Martin Moberg, Johan Westerholm

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,