onsdag 25 januari 2012

LO-ekonomerna tar initiativ till skatteöversyn

Idag skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö på DN Debatt om behovet av en stor översyn av skattesystemet. Med ett antal konkreta förslag vill man med debattinlägget bidra till en bred debatt och så småningom en bred parlamentarisk överenskommelse. Det är oerhört vällovligt att arbetarrörelsens fackliga gren nu bidrar med lite bränsle för politiska diskussioner, efter allt fokus som har legat på S-krisen.

I artikeln nämns en rad områden där skattesystemet har "förvridits", där likformighet har försvunnit och är behöv av "upprustning". Med artikeln försöker man också göra det viktiga att säkra finansieringen av välfärden inför framtidens utmaningar.

Precis som en lång rad andra länder och ekonomer, ser LO-ekonomerna en möjlighet att använda fastigheter som en stabil och långsiktig finansieringskälla.
Om staten inte använder de mest effektiva skattebaserna kommer beskattningen av andra och mindre effektiva skattebaser att behöva tas i anspråk. LO-ekonomerna menar att en viktig del i en skatteöversyn bör vara att bättre utnyttja exempelvis den stabila skattebas som fastigheter utgör.
LO-ekonomerna menar att den omfördelande roll som skattesystemet bör ha kan stärkas genom en avsskatt. I övrigt bör omfördelningen ske med verktyget "generell välfärdspolitik". Jobbskatteavdraget bör ersättas med ett enhetligt grundavdrag. Inom bolagsskatteområdet och miljöskatter bör EU sätta miniminivåer och för finanssektorn borde moms införas och i skatterna i övrigt stimulera till hög kapitaltäckning.

Det är ett välkommet bidrag till diskussionerna. De senaste åren har det nästan blivit en politisk renlärighetsfråga att bara tala sänkta skatter här och var. Det gemensamma för dessa har väl varit att det har haft mycket tveksamma effekter på sysselsättningen. Tvärtom har ju arbetslösheten ökat parallellt med Reinfeldts sänka skatter. Det senaste stora exemplet är ju krogmomsen för 5,4 miljarder som redan före sänkningen har många dömt ut åtgärden som dyr och utan effekt. Det har varit reformer som har haft en fördelningspolitisk profil som gjort att ju mer du tjänar desto mer av skattesänkningarna har du fått. Perspektivet långsiktig hållbar finansiering av välfärden har ställts i skuggan. Det är dags att vända blad, bort från dessa kortsiktiga tankar och i stället göra som LO-ekonomerna föreslår. Allt med sikte på en bred överenskommelse i riksdagen.

Mer att läsa: DN., SvD,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , ,