måndag 28 november 2011

Ännu en bekräftelse på bostadspolitisk tomhet


Med tanke
på den bostadspolitiska dvala som har kännetecknat regeringen alltsedan man tillträdde 2006 är det inte underligt att det ser ut som det gör. Det byggs, som också bostadsminister Attefall medger, alldeles för lite, något som illustreras utmärkt av det diagram som Lena Sommestad använder i sitt inlägg. Inlägget som ett svar på den debattartikel som Attefall hade i DN i helgen.

Det är sorgligt att se hur ideologiska skygglappar har slagit sönder alla ambitioner om en social bostadspolitik där också samhället tar ett ansvar, inte bara överlåter till marknaden att bygga det som för stunden är mest lönsamt. Ofta och med något mycket kort undantag under kristider  för ett par år sedan, har det i storstadsregioner varit mest lönsamt att bygga bostadsrätter. Att snabbt bygga klart och sälja bort sitt bestånd har inneburit snabbare pengar in än ett långsiktigt förvaltande. Särskilt hyresrättsbyggandet har drabbats. Men det har faktiskt funnits verksammma styrmedel. Den första utgångspunkten är att man vill få fler bostäder byggda, också hyresrätter. En mer konkret styrmedel har varit investeringsstöd där bland annat Boverket i sina utvärderingar har visat att en stor andel av de hyresrätter som byggdes när stödet fanns inte skulle ha byggts utan detta. Över detta trots allt fungerande sätt att styra marknaden klagar en bostadsminister Attefall som inte själv har några lösningar.

Attefall fortsätter
det spår som redan den tidigare regeringen jobbade med i översynen av Plan- och bygglagen. Det är förvisso bra. Nu ska också gatukostnader utredas och ett par andra punkter. Det är säkert viktiga områden att utreda men jag betvivlar att det ger några direkta effekter i form av fler bostäder de närmaste åren. Attefalls stora utmaning borde vara att vrida bort från den utgångspunkt som hans företrädare Odell stod för som bostadsminister. Den som läser min blogg löpande vet att jag ofta citerar det Odell deklarerade: "Sverige har ingen minister för byggande av lastbilar och därför behöver Sverige ingen bostadsminister". Sa Odell och gjorde ingenting. Detta får nu de köande till alltför få bostäder betala dyrt för. 

På en mening inryms hela alliansregeringens bostadspolitiska syn, som har väglett densamma sedan 2006. "Vi har infört ett nytt hyressättningssystem, skapat nya förutsättningar för allmännyttan och möjliggjort ägarlägenheter i nyproduktion". Den första punkten är på initiativ av bostadsmarknadens parter, den andra handlar om "affärsmässighet" och den tredje är ett fiasko. Mer än så har inte Attefalls regering om man nu inte ska räkna in den enda bostadspolitiska punkt som brukar finnas i Reinfeldts regeringsförklaringar: Att med bättre avdrag stimulera den som har en stor bostad att hyra ut en del. De utredningar som nu ska tillsättas lär knappast förbättra läget särskilt mycket, hur vällovliga de än må vara.

Fler som bloggar: Lars Bjurström.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,