onsdag 16 november 2011

Oroande utveckling av vattenkvaliteten i Huddinges sjöarBloggar sällan genom att kopiera in pressmeddelanden. Men här nöjer jag mig med det. Det utesluter inte att det är väldigt läsvärt och angeläget.

Pressmeddelande

2011-11-11

Oroande utveckling av vattenkvaliteten i Huddinges sjöar

Socialdemokraterna i Miljönämnden tog vid tisdagens sammanträde initiativ till en lägesrapport i nämnden om vattenkvaliteten i Huddinges sjöar. Det är den oroande utvecklingen i framför allt Trehörningen i Sjödalen, Huddinge, som ligger bakom partiets begäran.

-  Enligt nämndens uppföljning har vattenkvaliteten försämrats och 2010 års värde når den nivå där Naturvårdsverkets definition beskriver halterna av fosfor som "extremt höga" och det är oroande. Det senaste mätvärdet innebär att halterna ligger högre än under perioden 1987-97, säger Peter Andersson, gruppledare för S i miljönämnden.

Det tydliga försämringen gäller för Trehörningen. Där är målet att till 2012 uppnå ett värde av 28 ug P/l (mikrogram per liter). För 2010 visades ett värde av 98 ug P/l jämfört med 69 ug året före. Även Drevviken uppvisar ett något sämre målvärde och vatten-kvaliteten i Långsjön och Orlången som förbättrats är trots detta markerat som "dålig" i uppföljningar.

- Det görs en del redan nu från kommunen och Stockholm vattens sida för att förbättra vattenkvaliteten. Men den ökning av medelvärdena vad gäller fosforhalten som vi nu noterar oroar oss. Vi vill veta vad kommunen och andra kan göra mer för en snabbare tillfriskning av Trehörningens och andra Huddingesjöars vatten, avslutar Peter Andersson.

Mer info:

Peter Andersson
mobil: 070-914 14 91

Fakta:
Huddinge kommun:
http://www.natur.huddinge.se/sjoar/trehorn/trehorn.htm


Huddinge kommun, Miljöbarometern om Trehörningen
http://www.miljobarometern.huddinge.se/key.asp?mo=7&dm=1&nt=1&tb=3

Det totala inflödet av fosfor till sjön från omgivningen varierade under perioden 1987-1997 mellan 520 kg P/år till 132 kg P/år. I medeltal flödade det in 260 kg P/år under den studerade perioden. Detta kan jämföras med medelvärdet 455 kg P/år under perioden 1975-1983, vilket innebär en minskning med 57 %. Totalfosforhalterna i Trehörningen låg under perioden 1987-1997 i medel på 83,7 ug P/l att jämföras med medelvärdet 150 ug P/l under perioden 1975-1983.

Vattenvårdsförbundets hemsida:

http://www.tyresan.se/show.asp


Stockholm vatten: Miljörapport 2010

http://www.stockholmvatten.se/Documents/5297/23%20Milj%C3%B6rapport%202010.pdf
                                                                

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,