onsdag 3 oktober 2012

Borgerligt upprepande av havererad bostadspolitik


Det händer igen.
Ingenting annat är att vänta sig eftersom alliansregeringen totalt saknar vilja och förmåga att formulera en aktiv, social bostadspolitik. Bottennappet fram till idag hade Kristdemokraternas förre bostadsminister Odell med sitt utspel att Sverige inte behöver någon ansvarig bostadsminister eftersom vi heller inte har något statsråd för lastbilstillverkning (!) Idag brädas Odell möjligen av efterträdaren Stefan Attefall från samma parti.

Attefall är ansvarig för bostadspolitiken i ett Sverige där byggandet rasar. Tidningen Byggindustrin, som har bearbetat siffror från SCB över utvecklingen, skriver i senaste numret:
 Raset i det svenska bostadsbyggandet blir dessutom allt brantare. Under hela perioden från hösten 2006 till våren 2012 har bostadsbyggandet minskat med 73,9 procent. Men om man bara ser till den nuvarande mandatperioden har minskningen varit nästan 44,5 procent. Sedan 2006 har bara ett län i landet ökat bostadsbyggandet – Östergötland. Sedan 2010 visar bara sex av landets 25 län en ökning: Östergötland, Blekinge, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten. Inget av storstadslänen har ökat byggandet.
I det läget pratar Attefall, precis som sin företrädare, om det nästan enda bostadsförslag som Alliansregeringen har tagit fram: att den som hyr ut en del av sin bostad ska få göra avdrag för detta på skatten. I dagens artikel försöker Attefall skaffa sig välbehövliga politiska poäng genom att polemiskt vända sig till oppositionen med vädjan om stöd för "reformförslaget".

Må så vara, även om det klokaste nog är att rösta ner förslaget. Men det viktigaste är att han själv och den regering han är bostadsminister i, tar sitt ansvar för byggandet och för en social bostadspolitik som fungerar. Jag har på den här bloggen upprepat samma budskap sedan 2007, en teori och beprövad erfarenhet som tidningen Byggindustrin nu påminner om. "Boverket konstaterar i sin analys att det svenska bostadsbyggandet minskade först i samband med att det statliga stödet togs bort".

Regeringen förnekar det sambandet och har därför med dårars envishet vägrat återkomma med förslag som får fart på byggandet. Det handlar om hela kedjan av åtgärder. Från att återuppliva ett tydligare bostadspolitiskt mål, över att lagstiftningsvägen göra kommunernas ansvar tydligare när det gäller bostadsförsörjningen till investeringsstöd. Jag tror själv att man i det sammanhanget ska pröva om det är möjligt att i exempelvis skattelagstiftningen ge särskilda lättnader till de bostadsföretag som inte bara bygger och säljer utan också tar ett långsiktigt ansvar för förvaltning av sina bostäder.

Sveriges alla bostadssökande som idag tvingas vänta i livslånga bostadsköer förtjänar skarpare och rakare besked om en politik som funkar, än den som bostadsminister Attefall lyckas formulera i dagens inlägg på DN Debatt.Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och  Intressant