måndag 29 oktober 2012

Alliansen i riksdagen oense med alliansen i regeringen om jobbpolitiken

För en tid sedan lyfte LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson fram ett antal förslag för en återupprättad jobbpolitik. I de fem punkter han tog upp på SvD Brännpunkt var en "återupprättad arbetsförmedling värd namnet" en av punkterna. En mycket angelägen sak och helt nödvändig om insatserna mot arbetslösheten ska kunna vässas ett antal snäpp. Men regeringen är nöjd. I ett flummigt svar till Thorwaldsson svarade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:
Många av de viktiga insatser som Thorwaldsson efterlyser finns redan i dag. Arbetsförmedlingen jobbar mer aktivt med arbetsgivarkontakter, vi har infört och förstärkt olika former av anställnings- och handledarstöd, möjligheterna till praktik, studiemotiverande insatser och utbildning har ökats
Eller kort och gott. "Vi gör redan allt". Svaret lämnas i en tid då varslen duggar tätt och arbetslösheten ligger på den nivå som även Reinfeldt och Borg har betecknat som "massarbetslöshet". Sex dagar efter arbetsmarknadsministerns "Joho-jaha"-svar till "Kålle" skriver Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson i riksdagen, Andreas Carlson, på samma tidnings debattsida:
Att Arbetsförmedlingen inte fungerar tillräckligt effektivt har varit känt länge. Sedan 2007 har 18 miljarder som staten anslagit till Arbetsförmedlingen inte nyttjats för jobbskapande åtgärder, utan betalats tillbaka till staten. Riksrevisionen riktar kritik mot att flera arbetsförmedlingskontor inte bedriver effektiv verksamhet. Medborgarnas nöjdhet med myndighetens service är låg. Arbetsförmedlingen ligger i botten av kundnöjdhetslistan i en jämförelse mellan 13 myndigheter, som Svenskt Kvalitetsindex årligen genomför.
Utan att kommentera KDs förslag i sak, för övrigt fem punkter också det, så är det intressant men samtidigt oroväckande att det verkar finnas en splittring mellan alliansen i riksdagen och alliansen i regeringen om jobbpolitiken. Kristdemokraternas förslag verkar delvis utgå från samma kritik som LOs dito, en kritik som av regeringen fick detta "icke"-svar. Regeringspartiet Kristdemokraterna upplyser om att förmedlingens ineffektivitet "varit känd länge", något som inte bekräftas av ansvarigt statsråd.

Att det i ett sådant krisläge som Sverige befinner sig i finns en tydlig glipa i synen på vad som behöver göras mellan den regering som leder landet och den majoritet som samma regering bygger makten på i Sveriges riksdag är olyckligt. Sverige behöver en skarpare jobbpolitik som möter krisen och arbetslösheten. I spetsen för den utvecklingen borde en arbetsmarknadsminister gå.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern Intressant