måndag 20 augusti 2012

Opinionen: "Alliansen backar mest – nu drar rödgröna blocket ifrån"Det är i och för sig små pilar uppåt för Kristdemokraterna och det Centerparti som ju har uthärdat den politiska och mediala snålblåstens kraftfulla vindar den senaste tiden. Båda partierna placerar sig över spärren till riksdagen i dagens mätning från United Minds som presenteras i Aftonbladet. 4,1 respektive 4,8 procent. Det hjälper nu inte Reinfeldt, moderatledaren som redan i dagsläget leder en minoritetsregering. De rödgröna partierna når upp till 48,2 och hans egen allians bekräftar att även väljarna verkar se en "falnande glöd": 41,8 procent. Socialdemokraterna noterar fortfarande höga 34 procent medan Reinfeldts moderater hamnar på 27. Förändringarna är dock små för samtliga partier, vilket kanske är ett uttryck för sommarstiltje och semestrar.

Ett undantag: Det är Folkpartiet som slås ned av den kraftigaste minskningen, -1,7 procent. Vad som orsakar det är en liten gåta med tanke på Centerpartiet och festskandalerna och med tanke på att Björlund presterade det bästa av alliansledarnas tal i Almedalen. Men möjligen handlar det dels om "kamrat rädda Alliansvänner" och dels om min (och andras) teori att skandaler sällan slår mot ett enskilt parti utan mer mot politikens trovärdighet i stort. Möjligen skadar det, som en mätning Novus har gjort, Annie Lööfs egen trovärdighet.

Mätningen verkar bekräfta Annie Lööfs känsla av en trött allians där glöden har falnat. Möjligen ger alliansväljare henne visst stöd för kritiken i Almedalstalet där hon bjöd in övriga partiledare till Småland för att försöka tända lite fyr på entusiasmen. I lördagens tal i Gustavsberg tackade Reinfeldt ja till inbjudan.

Socialdemokraterna har sommartalsdag nästa söndag. Stefan Löfven håller sitt första sommartal i Vasaparken, Stockholm och den samlade mediala kåren kommer med stora öron att lyssna efter nyheter i talet. Hur blir det med de konkreta förslagen för jobben? Hur blir det med frågan om vinster i välfärden? Hur mycket kommer (S) att satsa i sitt budgetförslag? Hur ser regeringsfrågan ut på den tidigare "rödgröna" sidan? Och mycket annat. Det har varit sommar alltsedan Löfvens tal i Almedalen. Några större politiska program har med stor sannolikhet inte arbetats fram. Fokus är inriktat på just höstmotionen till regeringens budgetproposition. Därför ska man nog inte se fram emot några mer konkreta programdeklarationer ännu.

Det kan förstås möta kritik och då gäller det att minnas: Politik handlar om förtroende. Förtroende byggs upp av mycket mer än konkreta förslag på olika områden. Förtroende är ett uttryck för erfarenheter av hur ett parti har agerat tidigare och av förväntningar från väljarnas sida om en riktning av politiken och om ansvar för Sverige. I förtroendekapitalet ligger säkert också en kontrast jämfört med det väljaren känner för allianspartierna. Man kan spotta ur sig alldeles så många konkreta förslag utan att vinna väljarnas förtroende och man kan vinna det genom att uppträda som Löfven har gjort.

Ska de återvunna väljarna stanna kvar och ska ännu fler ansluta så räcker inte tidigare prestationer eller ens värderingar som väljarna gillar. Men det är knappast sommartalet som konkretiserar vägen framåt. Den ivrige får nog ge sig till tåls tills riksdagen öppnar igen, och det är inte särskilt långt till dess. Dagens mätning från United Minds ska nog snarare ses som en väckarklocka att den politiska höstterminen börjar och att jobbet med en framtidsinriktad politik inför valet 2014 kan utföras med nyfikna och positiva väljare som väntar med intresse på ett hållbart politiskt alternativ. Må det komma.

Fler: Thomas Böhlmark,.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/opinionen" rel="tag">opinionen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/opinionsl%E4get" rel="tag">opinionsläget</a>, <a href="http://bloggar.se/om/val+2014" rel="tag">val 2014</a>, <a href="http://bloggar.se/om/alliansen" rel="tag">alliansen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/stefan+l%F6fven" rel="tag">stefan löfven</a>, <a href="http://bloggar.se/om/socialdemokraterna" rel="tag">socialdemokraterna</a>, <a href="http://bloggar.se/om/" rel="tag"></a>