tisdag 27 februari 2007

Fortsätt Knutssons moderatlista

I utfrågningen av moderaternas Fredrik Reinfeldt, före valet, ställde SvT:s Mats Knutsson en fråga som förtjänar att uppmärksammas, hållas i minnet och fyllas på. Reinfeldt fick frågan vad det säger om ett parti som lägger förslag om att sänka a-kassan och försämra biståndet till världens fattiga. En fråga som går rakt in och granskar partisjälen. Där svaret också kan synliggöra intressen, särintressen, som står bakom och visar i de politiska korridorernas skrymslen. Tyvärr gled man iväg från nuvarande statsministerns svar på frågeställningen. Möjligen hade en djupare diskussion faktiskt kunna leda till ett annat valresultat. Väljarna röstar som bekant inte främst efter det politiska alternativ som ger den egna plånboken det största tillskottet. Värderingar och idéologi betyder mer.

Det vi nu kan kalla "Knutssons lista" bör räcka i sig för att ge en tydlig bild. Men om syftet är att spegla moderaternas verkliga mål, om vi vill se igenom muren av retorik och verbala förförelseförsök, så kan den gärna kompletteras varefter regeringsförslagen läggs. Så växer bilden fram ännu tydligare för var och en.

Knutssons lista
Vad säger bilden av moderaterna när de lägger förslag om att:

1. Biståndet till världens fattiga ska sänkas.
2. Akassan ska sänkas för den som inte får något jobb.
3. Allt arbete med att försöka hitta lösningar på ungdomars bostadsproblem avbryts.
4. Vidareutbildningen av, oftast kvinnor, i äldreomsorgen stoppas.
5. Ambitionerna om en större andel elever i högskolan dras ner.
5. Förtidspensionerna sänks.
6. Förslag om att stärka hyresgästernas inflytande kastas i papperskorgen.
7. Också akutsjukhus ska kunna säljas ut och bli objekt för börsen.
8. Facket försvagas genom av regeringen framtvingade avgiftshöjningar
9. Komvux, som ger en ny chans i livet för många, får färre platser.

Så kan listan fyllas på. Bilden blir allt tydligare men också allt mer skrämmande. Och rad för rad ger den en helt annan bild än den som målades före valdagen. Eller med Matteusevangeliets så talande ord.
"Akta er för falska lärare. De kommer förklädda som oskyldiga får, men i verkligheten är de glupska vargar som vill slita sönder er. ....Ni kan upptäcka dem genom deras handlingssätt, på samma sätt som man känner igen ett träd på dess frukt...Det träd, som bär frukt som smakar bra, bär aldrig oätlig frukt. Och det träd som ger dålig frukt kan inte samtidigt ge god frukt. ..."Det är alltså på frukten man känner igen ett träd eller en person."

Eller, bör kanske tilläggas, ett politiskt parti.
P

Andra bloggar Intressant om: , ,