söndag 8 april 2012

Högre sjuktal och många "återvändare"

Nästa vecka uppmärksammas våra trygghetsförsäkringar av LO-kampanjen Mitt Sverige. Som på "beställning" skriver medier denna påskdag om utvecklingen i landet när det gäller ohälsan. Bakgrunden att bära med sig är ju att i den så kallade "arbetslinje" som allianspartierna vann valet med 2006 och 2010 ingick att få människor i jobb, inte i olika system eller förtidspension. Något annat fanns också, möjligen outtalat i hela upplägget. En syn att sjuka inte var sjuka. Ersättningssystemet påstods vara så generöst att människor hellre gick hemma med sjukpenning än jobbade. Sämre ersättningar skulle på så sätt "sänka trösklar till arbete". En annat ben är föga uppmärksammat men ändå "avslöjat" av den förre socialförsäkringsministern: genom lägre ersättningar till sjuka fick regeringen ihop en finansiering av de sänkta skatterna.

Nu ökar ohälsotalen. Förra året med 14 procent. 480 000 fler dagar i sjukpenning betalades ut februari 2012 jämfört med förra året samma månad. Människor går också sjuka under längre perioder. Och till 70 procent består det i att människor som förut fick ersättning under sin sjukdomsperiod men som sedan blivit utförsäkrade. Tanken var ju att de istället skulle gå till arbetsförmedlingen och komma ut i jobb. På LO-bloggen skriver välfärdsutredaren Kjell Rautio om detta och citerar också Ann-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja.
 För det är ju precis så som Ann-Marie Lindgrennyligen kärnfullt formulerat det: ”Att färre personer är sjukskrivna eller har sjuk- och aktivitetsersättning (”förtidspension”) säger inte ett enda dugg om vad som hänt med dem som inte längre får ersättning. Det säger inte att de som fått avslag på ansökan till sjukförsäkringen är friska och fullt arbetsföra. Och det säger INTE att de som utförsäkrats i stället har arbete och är ”innanför” arbetslivet igen. Det är de inte, visar annan statistik. Mindre än tio procent är i arbete. Och många måste förlita sig på stöd från anhöriga, eller socialbidrag. Skärper man villkoren i sjukförsäkringen, är det självklart att färre personer får ersättning.” 

Det finns, skriver DN, möjligen en annan förklaring än strikta ohälsotal. En förändrad praxis hos Försäkringskassans handläggare och i samhället i övrigt. Som jag tolkar den handlar det om att människor nu reagerar när sjuka inte ses som sjuka utan som mer eller mindre "fuskare" som bara är ute efter bidrag. En syn som bar upp allianspolitiken. Om det nu återkommer en självklar uppslutning i Sverige om en sjukförsäkring som finns där för tider då man behöver hjälp är det bra. Och bra är också om den ersättningen går att leva på och om den bistår när du behöver en rehabilitering åter till nytt jobb.

Det är onekligen ett politiskt misslyckande. Men det får inte vara huvudfokus när det gäller sjukförsäkringen. Fokuset måste vara de sjukskrivnas situation och livsvillkor. Oavsett vem som styr landet måste vi i Sverige år 2012 ha ett bra skyddsnät vid sjukdom och arbetslöshet. Nu är det möjligen så att sittande regering har visat sin politik på området. Det talar inte för omval 2014.

Mer: DN,
Fler som bloggar: Mattis Lundbäck, Roger Jönsson, Kent Persson, Martin Moberg, Alliansfritt, Göran Johansson, Ett hjärta rött, Unionen Opinion, Imike, Peter Högberg, Thomas Böhlmark,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,