onsdag 5 september 2012

Reformlöften om jobben - Långt kvar till måletDet börjar kanske röra på sig. I och för sig förefaller satsningarna kraftfullare eftersom regeringspartierna räknar en fyraårsperiod. En del av reformförslagen handlar egentligen om att Alliansen tvingas till reträtt och går in med mer pengar inom områden där man tidigare har dragit ner på insatser.

Det handlar, som den socialdemokratiska vårbudgeten kunde berätta om, att den yrkesinriktade arbetsmarknadspolitiken hade dragits ner med hälften av platserna, den kommunala vuxenutbildningen minskat antalet platser med ungefär en 15 procent mellan 2006 och 2010 och att därmed möjligheterna att läsa in gymnasiet har beskurits kraftigt. En del av "reformpaketet" består i att man återtar tidigare borttagande av åtgärder och låter de rulla vidare.

Men jämfört med det siffertrixande som man ägnade sig åt under våren och med de hot man beskrev oppositionspolitiken så är gårdagens förslag om insatser mot ungdomsarbetslösheten något att välkomna. Samtidigt är det ett välkommet erkännande av problemet. Arbetslösheten består. De ungas situation består inte bara i att man studerar, som har antytts när siffrorna skulle förskönas. Regeringen satsar också på gymnasiala yrkesutbildningar som elever nu flyr ifrån därför att man samtidigt har försämrat möjligheterna att plugga vidare.

Nyligen kom SCB med statistik över arbetsmarknaden för andra kvartalet 2012. Arbetslösheten var 27,4 procent i åldersgruppen 15-24 år. Av de arbetslösa ungdomarna var 52,1 procent studerande på heltid.  Bland de utrikes födda var arbetslösheten 15,8 procent. Arbetslösheten bland inrikes födda var 6,8 procent.  Under första kvartalet 2012 var antalet långtidsarbetslösa 114 000 personer, vilket motsvarar 30,1 procent av samtliga arbetslösa. Av de långtidsarbetslösa hade drygt hälften varit arbetslösa minst ett år. Regeringens svar på situationen har varit ett antal "garantier" med ganska svaga effekter. Den så förnedrande åtgärden Fas 3 sväller. Det brister kraftigt i arbetsmarknadspolitiken även med gårdagens "paket" genomfört.

Och så var det Reinfeldts ord, där vid bussen i Rapportinslaget. "Vi har ju lyssnat väldigt mycket på de svårigheter många unga har att kunna få ett jobb....". När den insikten förefaller nå fram till statsministern tisdagen den 4 september 2012 när samma statsminister har haft den posten sedan oktober 2006 väcker onekligen tankar om hur det är ställt med verklighetsförankringen.

Möjligen handlar det om samma fenomen som SvDs Göran Eriksson beskriver. Från att finansministern har varit en riktig "budgethök" har han och regeringen på några veckor förvandlats till "budgetduvor" som nu är beredda att spendera ett reformutrymme på 23 miljarder. Det är nio miljarder mer än Konjunkturinstitutet bedömer är rimligt och samtidigt något som lär få förhållandevis små effekter på sysselsättningen, enligt KIs kommentar.

Men man ska inte vara alltför kritisk. Om regeringen nu äntligen reagerar och gör mer så spelar det för de unga som blir hjälpta ingen roll om baktanken är att vända väljaropinionen. Det avgörande är att unga får jobb och utbildning och att hela arbetslöshetens pressas ned, med målet full sysselsättning. Där har regeringen Reinfeldt en lång bit kvar att färdas på sin resa mot en högre grad av insikt om läget i nationen Sverige.

Mer: Ekot, Dagens Arena, Martin Moberg, DN
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och Intressant