söndag 9 september 2012

Alliansregeringen och en önskad arbetslöshet på 5-6 procent

Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet.
Jag har något citat från länge sedan inne i mitt egna minnes "talarkiv". Det är Olof Palme som pressar en borgerlig företrädare, kanske Gösta Bohman (m) eller Torbjörn Fälldin (c). Det är talet om "den nödvändiga arbetslösheten" som har upprört Palme. "Hur hög är den", frågar Palme. Jag minns inte att Palme fick något konkret svar på frågan.

Sedan dess har emellertid det politiska  landskapet förändrats. Även om en hög arbetslöshet gör det lättare för de arbetsgivare som vill hålla nere löner och lättare få anställda som inte klagar så är det inte politisk möjligt att tala om önskvärd arbetslöshet. Ända in i borgerliga kretsar talas i stället om "full sysselsättning" och allianspartierna vann val 2006 och 2010 på det som beskrevs som en arbetslinje.

Sex år senare ligger arbetslösheten kvar på höga nivåer, till och med på de tal som Borg och Reinfeldt kallade "massarbetslöshet". Sex år senare har arbetsmarknadspolitiken urholkats, trots de reformlöften som nu ställs ut av Reinfeldts regering. Sex år senare ger Anders Borg beskedet att någon höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen inte är aktuellt. I det sammanhanget säger Borg, efter sex år med en dominerande retorik om "arbetslinjen", att fem till sex procents arbetslöshet är önskvärt.

Det är i anslutning till Ekots utfrågning i går som det kommer. Borg påstår att förbättrade villkor för arbetslösa skulle öka arbetslösheten med 30 000 personer. Men han vill gärna markera att höjningar inte utesluts framöver:

".. när vi börjar se att den här nedgången av a-kassan som vi sett verkligen biter. Så att vi ser att arbetslösheten går ner till de nivåer där den ska vara, kanske då fem eller sex procent, säger han till Sveriges Radio Ekot".

I efterdyningarna av Ekots lördagsintervju har både facken och Socialdemokraterna all anledning att följa upp med krav och skarpa förslag om en bättre a-kassa. Borgs uttalanden om 30 000 förlorade jobb på grund av bättre villkor för den som går arbetslös behöver granskas och ifrågasättas starkt. I det sammanhanget ska inte uttalandet om den nödvändiga arbetslösheten på fem till sex procent komma bort. Tvärtom skulle den synen förklara regeringens passivitet. Om det i regeringen finns en övertygelse att man inte har så långt kvar till det önskvärda, en hög arbetslöshet, så förklarar det bristen på engagemang i jobbpolitiken. Om synen att arbetslösheten är nödvändig vägleder regeringen så finns det all anledning att göra det till en av de stora frågorna i debatten, från nu och ända fram till valdagen.

Mer: Alliansfritt, DN, SvD;

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och Intressant