onsdag 13 juni 2012

Jobb, skola och regeringsfråga i dagens partiledardebatt?


Dagens partiledardebatt hålls i en politisk inramning som onekligen ger en del spänning. Alliansregeringen är efter i opinionsmätningarna. Den regering som redan vid sin återkomst 2010 saknade majoritet i riksdagen är enligt dessa pejlingar av väljarsympatierna ännu svagare. Debatten sker i svallvågorna efter några dagarnas gräl mellan allianspartierna. En till synens simpel fråga om en myndighets vara eller borde vara har fått två av de tre småpartierna att reagera. Kristdemokrater och centerpartister som hotas få sparken från riksdagen måste skapa egna profiler.

Och störst och viktigast: Partiledardebatten kommer att handla mycket om jobben. Där är inramningen särskilt svår för alliansregeringen. Retoriken från före valet var att arbetslösheten i princip inte skulle finnas längre. Det gör den. Den är till och med något högre än när Reinfeldt tog över 2006. Då kallades läget av Reinfeldt och Borg för "massarbetslöshet". Om det var "massarbetslöshet" då så är det "massarbetslöshet nu".

Om detta kommer mycket av debatten att handla, och förhoppningsvis om politiken och alternativen för att vända utvecklingen. Regeringens insatser har varit sänkta skatter som inte har hjälpt till i kampen mot arbetslösheten. Det har varit dyra insatser där kritiker redan i förväg har signalerat att det inte kommer att ha effekter. Så kan också Arbetsförmedlingen, som i gårdagens prognos, skriva:
Det totala antalet inskrivna arbetslösa som ingick i någon av grupperna utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta, äldre 55 - 64 år samt de med högst förgymnasial utbildning bedöms öka till 250 000 vid slutet av år 2013. Det antalet har mer än fördubblas på fem år och är därmed bland det högsta i historien
Så skulle det inte vara, lovade Reinfeldt. I försöken att räkna om statistiken slant tungan och vi hade enligt moderatledaren en låg arbetslöshet sett till "etniska svenskar mitt i livet". Uppståndelsen gjorde att hela partiet sattes på fötter för att rädda Reinfeldt: "Vi vill lyfta samhällsproblem" sa man. Inget nytt problem, dock,däremot ett område där den negativa utvecklingen är särskilt tydlig under Reinfeldts tid vid makten. I gruppen med utländsk bakgrund har arbetslösheten stigit från 11 till över 14 procent, enligt uppgifter i Ekots lördagsintervju senast.

(S) kommer i dagens debatt inte att företrädas av Stefan Löfven. I stället är det Mikael Damberg som ska står för det största oppositionspartiets röst i kammaren. Förutom konkreta förslag för jobb, innovationer, forskning och utbildningsinsatser i arbetsmarknadspolitiken kommer säkert hans anförande att ta upp skolan och de ökade klyftorna. Partiet har i åtta punkter lanserat förslag för att vända en negativ utveckling av skolans resultat. Idag presenteras ett till, skolplikt eller kanske mer positivt uttryckt, möjligheter att på sommartid plugga ikapp om man ligger efter. Den politiken kommer att ställas mot en skolpolitik märkt Björklund. Där är hårda tag, mätning av kunskaper och acceptans av växande klyftor något som präglar politiken.

Oavsett om man vill eller inte kommer säkert regeringsfrågan upp. Damberg kommer att få frågan med vem (S) ska regera. Jag hoppas att han hänvisar till att valdagen och väljarnas dom måste få komma före besked i den frågan. Att det trots det formella avbrottet i det rödgröna samarbetet är mest naturligt även efter valet är en sak. Men det avgörs också av hur det parlamentariska läget ser ut och hur det påverkar partiers sätt att resonera. Och egentligen är frågan just nu farlig även för Reinfeldt. Vem ska han regera vidare med om Centern och Kristdemokraterna lämnar riksdagen?

Klockan nio börjar debatten.

mer: AB,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,