onsdag 12 mars 2008

Uppdrag granskning - viktig klimatupplysning trots researchmissar

Dagens Uppdrag granskning tillförde som ofta viktiga bidrag till samhällsdebatten. Idag var temat hur maten och framför allt köttkonsumtion/produktion påverkar klimatet. För många var det säkert nyheter. Jag skrev för ett år sedan om frågan, efter att det uppmärksammats av DN:s krönika.

Man hoppas att den nu sittande regeringen, trots ibland hårt knutna band till storbönderna, kan ta initiativ för en klimatsmart jordbruksproduktion. Förhoppningsvis kommer också fler initiativ som stärker konsumenternas möjligheter att välja klimatsmart mat. Kanske, men inte troligt, kommer det hårdare lagar som förbjuder försäljning av mat i stora externa köplador som byggs upp för att nås med bil. Som bekant: den tredjedel av hushållen som har börjat ta bilen till handelscentrum har ökat sina koldioxid med mellan 200 och 1000 procent.

På ett par punkter fanns en felaktighet som bör rättas till. 1) Socialdemokraterna HAR tagit upp klimat och mat. Uppdrag granskning sökte i ett gammalt miljöprogram. Hade man läst rådslagsmaterialet om klimat , som ju handlar om framtiden, hade man i alla fall hittat ett stycke text.

I programmet nämndes också, väldigt kort den mycket läsvärda utredning som Stefan Edman (medlem i rådslagsgruppen också) skrev och som fick titeln Bilen, biffen, bostaden. Vill minnas att det blev en prop eller skrivelse som i huvudsak låg på Jordbruksdeppet, just i delar som handlade om maten och hållbar produktion och konsumtion. Men trots allt, programmet var viktig för miljö- och klimatdebatten.

Intressant? Andra bloggar om: , , , ,