tisdag 10 juli 2012

En usel a-kasseersättning ger inte fler jobb!


Idag ger den annars av mig så välsedda "SvD Faktakoll" grönt ljus till Svenskt Näringslivs Stefan Fölster för påståendet att en högre a-kassa leder till högre arbetslöshet. ”Om man höjer ersättningen i a-kassan så ökar också arbetslösheten”, menade Fölster i radion. Om detta kan väldigt mycket sägas. Uttalandet kom i en diskussion om åtgärder mot arbetslösheten och efter kraven från LO, TCO och SACO i Almedalen om att höja taket i a-kassan. Idag kan bara 13 procent av löntagarna räkna med att få 80 procent av lönen i ersättning om man blir arbetslös. Därtill har också LO med flera ställt andra förbättringskrav på a-kassan, bland annat om sänkta avgifter.

Först kan man ha invändningar i sak mot själva utgångspunkten: det borde rimligen vara den enskildes rätt till en försäkring som ger större trygghet som ligger till grund för politiken och för a-kassans utformning. Idag har Sverige en av OECDs sämsta ersättningar vid arbetslöshet. Det är ovärdigt, och alldeles oavsett påverkan på statistiska tabeller måste systemet förbättras.

I grunden handlar det också om vilken slags arbetsmarknad vi önskar och vad som ger Sverige och enskilda det bästa utfallet. De borgerliga ekonomerna och politikernas utgångspunkt att en sämre ersättning är en bra press på arbetslösa att ta ett jobb. Där resonerar man omvänt mot det som gäller för medel- och höginkomsttagare. Där är snarare argumentet att man behöver lägre skatter och (ännu) mer i plånboken för ha "drivkrafter att arbete". För dem som har sämst villkor, de arbetslösa, gäller det omvända: "Piskan är bäst".

Sen, trots faktakollen, ifrågasätts ju resonemanget av andra forskare. TCOs Roger Mörtvik har lyft fram några. Jag hittade också en viktig bloggpost hos Marika Lindgren Åsbrink som skrev på sin blogg om detta 2010:
Skälet till att mönstret ser så olika ut i olika länder har att göra med att effekterna av a-kassan samverkar med den övriga arbetsmarknadspolitiken. I diagrammet ovan visas också hur mycket varje land spenderar på arbetsmarknadspolitiska program (den svarta pilen i varje stapel). Vi ser att det finns ett tydligt mönster: ju större satsningar på arbetsmarknadspolitiska program, desto lägre effekt har en höjning av a-kassan på arbetslösheten. Exempel på arbetsmarknadspolitiska program i Sverige är olika typer av utbildning för arbetslösa, subventionerade anställningar, praktik och jobbcoacher. Att Sverige satsar relativt mycket på denna typ av program betyder att de helt kompenserar för den negativa effekt a-kassan har på arbetslösheten.
Det är andras slutsatser om relationen mellan a-kasssan och arbetslösheten. Jag skriver det i ett läge när Sveriges löntagare har fått se arbetslöshetsersättningen försämras radikalt. Samtidigt har arbetslösheten inte minskat från de nivåer som var 2006 och som då föranledde bland annat Reinfeldt och Borg att tala om "massarbetslöshet". Sämre ersättningar ger inte fler jobb!

Det är inte alls omöjligt att en högre ersättning gör att arbetslösa inte kastar sig över ett första bästa jobb till vilka villkor som helst utan söker mer matchande jobb efter sin kompetens och med villkor som så långt som möjligt tryggar en löneutveckling och fortsatt karriärutveckling. Då torde statistiskt sett arbetslöshetstiden kunna öka vilket ger stöd åt tesen. Men är det negativt för ekonomin eller för den arbetslöse? Borde inte slutsatserna mer vara att en generös a-kassa kopplad till en skarp arbetsmarknadspolitik av tidigare känd svensk modell är det mest önskvärda, både för ekonomin och för den enskilde?

Grundproblemet är alltför få nya jobb. Problemet är att kompetenserna hos många arbetslösa inte stämmer med de krav som de lediga jobben ställer. Där borde en konstruktiv diskussion föras om hur det kan mötas. Och sämre ersättningar från a-kassan leder inte till ett nytt jobb! Det slår bara hårt mot dem som redan har drabbats av arbetslöshetens gissel. Frågan är väl om inte Stefan Fölster i alla fall borde ha fått "gult ljus" i faktakollen. Så entydig förefaller inte ens forskningen vara att det motiverar ett positivare grönt ljus.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,