måndag 26 januari 2009

Lyssna på läkarkårens vårdvalskritik, Filippa

I dagarna har läkare i bland annat Stockholms läns landsting riktat hård kritik mot Vårdval Stockholm. I Tv4-intervju avfärdade sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt all kritik.
Kritiken från läkarna är bitvis sylvass. Eller för att citera Läkartidningen:

I Stockholm är det dock ännu fler som tycker att det blivit svårare att prioritera de mest vårdkrävande patienterna
Man beskriver också hur systemet slår i vårdens vardag:
– .....ersättningen per läkarbesök är lika hög oberoende av om det tar sex minuter eller fyrtio. Det blir väldigt olönsamt med de grundliga undersökningar som behövs när man ska ta hand om exempelvis multisjuka äldre. Om man tittar på kommentarerna är det närmast ett larm från läkarna i Stockholm. De känner att de inte kan göra ett bra jobb när de tvingas korta ner besökstiderna för att få verksamheten att gå runt..."
Filippa Reinfeldt försöker bekräfta vårdvalsreformens succé genom att hänvisa till fler besök till vårdcentraler och husläkarmottagningar. Men ÄR det på grund av vårdvalet? I de papper som både Filippa och jag har inför morgondagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden finns en analys av förvaltningen. Man slår fast att de senaste årens ökning av läkarbesöken inom primärvården fortsätter. Och som förklaring anger man:
De främsta orsakerna till volymökningen är befolkningsökning och ökat utbud som ger bättre tillgänglighet.
Det finns alltså andra och kanske viktigare förklaringar till ökningen. En annan kan också vara det läkarna berättar om: kortare besök tvingas fram av ersättningssystemet. Man tvingas komma tillbaka igen för fler undersökningar. Frågan är också var i länet som vårdvalet faktiskt ÄR orsak till en positiv utveckling. Ja, av de nystartade (senast 19 st nya) har de flesta tillkommit i city. Få runt om i länet och 15 kommuner helt utan ny vårdcentral.

Läkarkårens totala kritik mot vårdvalet bygger i grunden på deras yrkesetik och det kall man känner i jobbet att bota och lindra: den som är sjukast ska ha vård först, efter behov.
Moderaternas vårdval Stockholm ger den omvända effekten. Inte konstigt att man möts av protester.

Läs mer om vården på exempelvis Arvid Falk

intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,