onsdag 25 februari 2009

En verklig hjältinna i vårdvalets Stockholm

Elisabet Svensson, Vårby vårdcentral, är på ett sätt en hjältinna. Sedan 1988 har hon varit chef för vårdcentralen i Vårby. Under mina 7 år i landstingspolitiken har jag flera gånger sett hennes försök att få upp politikers ögon på de särskilt tuffa villkor som gäller när man ska bedriva vård i ett område med mycket höga ohälsotal. Vårdval Stockholm har dramatiskt förändrat och försämrat förutsättningarna för att hon och andra ska lyckas i den kampen.

Idag intervjuades Elisabet i Radio Stockholm. Bakgrunden är en rapport från socialdemokraterna som berättar om effekter av vårdvalets första år:
  • Tillgängligheten ökar inte. Telefonkontakter ersätts med besök, läkarbesök ersätts med sjuksköterskebesök – allt för att få ihop vårdcentralens ekonomi.
  • Arbetsbelastningen har i snitt ökat med 27 procent på vårdcentraler i utsatta områden.
  • Läkare gör sjuksköterskors arbete. 2007 gick det 2,4 läkarbesök per sköterskebesök. 2008 var det 2,7 läkarbesök per sköterskebesök. Störst är förändringen i utsatta områden.
  • Sjuksköterskor och undersköterskor har försvunnit från utsatta områden.
  • Vårdcentraler i utsatta områden har i snitt förlorat nästan fem anställda per vårdcentral.
Den 27 januari i år försökte Elisabet också ge riksdagens socialutskott del av sina erfarenheter och kunskaper. Utskottet ordnade en öppen utfrågning inför beslutet förra veckan om en nationell "order" att införa vårdval. I protokollet finns Elisabets berättelse.
Min kollega hade då snabbakutmottagningen. Han behandlade 19 patienter med 19 diagnoser för vanliga åkommor som skulle ha läkt av sig själva om patienterna inte hade kommit. Tidigare hade de ringt till vårdcentralen, fått råd av sjuksköterskan och hade inte behövt komma.
Den har dagen har Elisabet själv har
sex patienter. Tillsammans har de haft 30 diagnoser.
K är en 52-årig kvinna som kommer i rullstol. Hon har ALS, sömnapné, KOL, diabetes, blodfettsrubbning, hypertoni och depression. Det är sju diagnoser för allvarliga sjukdomar.
A är en 50-årig kvinna från Turkiet. Hon behöver tolk, men tolken dyker aldrig upp. Hon har en levercirros på grund av hepatit B, insulinbehandlad diabetes och hon klagar över trötthet. Det visar sig att hon håller på att sanera tänderna, och därför kan hon inte tugga. Hon lever därför på flytande föda. Flytande föda för henne är söta juicer och söta drycker över huvud taget. Hon har i dag ett skyhögt blodsocker. Hon hade fyra diagnoser, men språksvårigheter
I Filippa Reinfeldts vårdval skiljer det i hur stor ersättningen man får för dessa patienter.
för de 19 akutpatienterna som kanske inte egentligen behövde träffa doktorn fick vi drygt 9 000 kronor. För de sex multisjuka som verkligen behövde träffa doktorn fick vi knappt 3 000 kronor.
Med Vårdval Stockholm förlorade vi de extrapengar som vi tidigare hade fått på grund av hög sjuklighet och även tusen passivt listades kapiteringsersättning. För att få samma ersättning skulle vi öka patientantalet, besöksantalet, med 50 procent.
Det sägs nu att moderaterna är villiga att lyssna. Jag vill inte döma ut en sån dialog. Men efter alla de försök som vi gjort för att få den borgerliga ledningen att lyssna...så kan man vara skeptisk till seriositeten i signalerna. Men visst: Ett tips till moderaterna och dess stödpartier är väl att läsa på Dag Larssons beskrivning av hur vårdvalet slagit. Förvisso en bild som skrämmer...men sån är verkligheten ibland.

Andra bloggar, också på Knuff. Läs också Sjölander, Dag,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,