måndag 5 oktober 2009

Riksdagen motionerar: Golf som friskvård - gårdsförsåld sprit och kungen som regeringsmakare

SvD skriver om allmänna motionstiden i riksdagen. Riksdagsårets absoluta, demokratiska höjdpunkt då alla ledamöters idéer och förslag - egna som infångade - ska bli skarpa papper för behandling i parlamentet. I skrivande stund har ungefär 2.811 motioner lämnats. De absolut flesta kommer att avslås.

Motionstiden är sammankopplad med att regeringen har lämnat sin budgetproposition. Men det är sannerligen inte allt som direkt kan kopplas till budgetposter. Motionstiden är "möjligheternas tid" för ledamoten att också visa prestation och aktivitet. Om inte främst för sakfrågan så i alla fall visa valkretsen eller intresseorganisationen att man lyssnar.

Om folket har någon direkt nytta av hur riksdagen fortfarande väljer att organisera ledamöternas inflytande är väl högst tveksamt. Ledamöterna själva diskuterar väl fortfarande ganska intensivt den orimliga tillställning som motionstiden är, samtidigt som det inte verkar vara möjligt att enas om alternativ. Att motionsinstrumentet precis som i lansdting och kommun blir något som finns året om är en diskuterad och rimlig lösning.

Just där finns också medborgarperspektiv. Att kunna få fram ett initiativ av "sin" ledamot året runt vore inte orimligt. Det skulle minska stressen och pressen som uppkommer under dessa fåtal dagar. Kanske skulle också utskotten få en helt annan och mer seriös hantering av motionerna.

Motionstiden har väl annars två mediala genomslag: dels det regionala. Listorna på antal motioner och ämnen som de egna ledamöterna har presterat. Att det står "Noll" i en sådan förteckning är kanske inte så uppskattat. Det andra genomslaget när "eländet" tar slut: Den ledamot som lämnar sista motionen brukar få den traditionella uppmärksamheten med i alla fall en notis i de flesta av landets tidningar. Frågan är om detta motiverar att ha systemet kvar.

Medierna brukar ibland hitta exempel som slås upp att det är lobbyister som skriver motioner och inte ledamöterna själva. Det tror jag i stora drag är felaktigt. Men visst finns exempel.

Jag ser stora likheter mellan denna motion om "Golf som frisksport" och en replik i Aftonbladet för ett par år sen. Skriven av Golfförbundet. Det är väl ganska harmlöst.

I dag skriver Bengt Westerberg om faran med gårdsförsäljning av alkohol. I riksdagens sista minuter av motionstiden rullar motionerna in om gårdsförsäljning av alkohol ( 15 får jag det till)
Här bland annat en motion med textsamstämmighet med en ledare i Trelleborgs allehanda. Jag undrar varifrån första varianten härstammar.

Själv tycker jag inte att det är någon "big deal", möjligen med reservation att kopieringsvanan är en grov förolämpning och förvisning till utanförskap av oss som älskar att skriva politiska texter. Samtidigt finns det något viktigt i att riksdagen och dess förslag påverkas utifrån, lobbying om du så vill. Det bör göras öppet.

Motionen om kungen har jag kommenterat här.


Fler bloggar: Andersson på Kungsholmen, Lisa Olsson, Monica Green, Göran Pettersson