tisdag 19 juni 2012

Rätt till heltid inget hot mot den svenska modellen

I dag skriver tre moderata företrädare en replik om rätten till heltid. Inlägget kommer därför att Lasse Dahlberg och Carin Jämtin, båda (S), i helgen skrev om frågan med löfte att heltid till anställda inom kommun och landsting. Därtill utlovades rent allmänt en förbättring av (S) sätt att agera som arbetsgivare. Fler förbättringar, som tryggare anställningsformer och satsningar på arbetsmiljön, utlovades. En artikel som har flera positiva budskap till den som väntar på att mer ska hända snabbare för bättre villkor i arbetslivet.

I repliken menar de moderata företrädarna med partisekreterare Kent Persson i spetsen att kravet är berättigat men inte ska lagstiftas om. Nu skriver inte Dahlberg/Jämtin detta. Just därför måste Kent Persson m.fl. hänvisa till ett äldre uttalande från Håkan Juholt för att kunna argumentera emot. (S) sätter ju i stället en högre ribba för sitt eget sätt att agera som arbetsgivare och det är verkligen på tiden.

I repliken lyfter man fram det som passar. Man citerar Dahlberg/Jämtin när det gäller brister på heltidsreformer i S-kommuner men utelämnar att dessa faktiskt ligger före borgerliga kommuner där 75 procent inte har någon överenskommelse om rätt till heltid.

Det är utmärkt att (S)-ledningen nu bestämmer sig för att på allvar jobba för att bli "mönsterarbetsgivare". Men frågan om rätt till heltid berör många fler än inom kommuner och landsting. Inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen jobbar 4 av 10 anställda deltid.  Samtidigt avgör arbetstiden så mycket annat i livet som lön och möjligheterna till en aktiv semester. Jag utesluter för egen del inte att gårdagens rapport om brister i LO-medlemmarnas semestermöjligheter hänger ihop med påtvingade deltider och därmed sämre ekonomiska möjligheter. Det har också en koppling till sämre arbetsmiljö och stress, som ofta drabbar just dem med sämre anställningsvillkor.

I dagens replik av moderata företrädare påstår man att ett krav på schysstare arbetsvillkor i form av rätt till heltid är något som "allvarligt utmanar den svenska modellen". Det är lovvärt att partiet säger sig värna parternas rätt att teckna avtal. Samtidigt är frågan var gränserna ska sättas. Redan idag är arbetsmarknaden en mix av lag och avtal och det är knappast så att en normgivning av anställningsformer inte bara i form av tillsvidare- eller visstid utan också i form av heltidsangivelse är det stora hotet mot den svenska modellen och kollektivavtalens betydelse. Det känns mer som om moderaterna försöker smita undan från att göra allvar av sina tidigare tal om rätt till heltid.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,